เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน : โปรเน็ตAIS Max Speed 4G

เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน : โปรเน็ตAIS Max Speed 4G ระยะเวลาใช้งาน 10วัน ราคา 125บาท 135บาท 139บาท 145บาท 150บาท 175บาท สามารถเลือกสมัครใช้งานได้ตามปริมาณเน็ตที่เราใช้ เริ่มที่ปริมาณ 1GB / 10วัน ราคา 125บาท ( +vat=133.75 ) ได้เน็ตเต็มสปีด 4G ทำความเร็วสูงสุดที่ 100Mbps ต่อเนื่องไม่ลดสปีด จนครบปริมาณเน็ต

เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน : โปรเน็ตAIS Max Speed 4G

เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน

โปรเน็ตAIS วันทูคอล 125บาท / 10วัน ( ราคาเต็ม +vat= 133.75บ.) : ได้เน็ตจำนวน 1GB เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 4G สูงสุด 100Mbps จนครบปริมาณ  [ สมัครกด *777*7051*461427# ]


เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน

โปรเน็ตAIS วันทูคอล 135บาท / 10วัน ( ราคาเต็ม +vat= 144.45บ.) : ได้เน็ตจำนวน 1.5GB เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 4G สูงสุด 100Mbps จนครบปริมาณ  [ สมัครกด *777*7052*461427# ]


เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน

โปรเน็ตAIS วันทูคอล 139บาท / 10วัน ( ราคาเต็ม +vat= 148.73บ.) : ได้เน็ตจำนวน 2GB เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 4G สูงสุด 100Mbps จนครบปริมาณ  [ สมัครกด *777*7053*461427# ]


เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน

โปรเน็ตAIS วันทูคอล 145บาท / 10วัน ( ราคาเต็ม +vat= 155.15บ.) : ได้เน็ตจำนวน 3GB เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 4G สูงสุด 100Mbps จนครบปริมาณ  [ สมัครกด *777*7054*461427# ]


เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน

โปรเน็ตAIS วันทูคอล 150บาท / 10วัน ( ราคาเต็ม +vat= 160.50บ.) : ได้เน็ตจำนวน 4GB เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 4G สูงสุด 100Mbps จนครบปริมาณ  [ สมัครกด *777*7030*461427# ]


เน็ตAIS เน็ตวันทูคอล 10วัน

โปรเน็ตAIS วันทูคอล 175บาท / 10วัน ( ราคาเต็ม +vat= 187.25บ.) : ได้เน็ตจำนวน 5GB เล่นได้ต่อเนื่องที่สปีด 4G สูงสุด 100Mbps จนครบปริมาณ  [ สมัครกด *777*7055*461427# ]

เงื่อนไข : 

  • อัตราค่าบริการที่จ่ายจริง จะแสดงในช่อง ( +vat 7% )
  • โปรเน็ตAIS เน็ตวันทูคอล Max Speed สามารถใช้งานได้ หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศ เท่านั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming)
  • โปรเน็ต AIS เน็ตวันทูคอล Max Speed หลังจากครบปริมาณเน็ตที่กำหนด จะคิดค่าบริการตามโปรหลัก